Mind the Gap!


(English below)
Collectief HIBERNATION presenteert ‘Mind the Gap!’ een serie lees- en praatavonden gebaseerd rond het boek ‘Complaint!’ van feministische schrijver Sara Ahmed. In dit boek onderzoekt Ahmed machtsstructuren binnen instituten door middel van klachtenprocedures tegen het misbruik van deze macht op universiteiten. Gestoeld op de verhalen van slachtoffers, klagers en druktemakers blijft ze ferm geworteld in de ‘echte’ wereld, wat haar werk validerend en toegankelijk maakt.

HIBERNATION nodigt graag iedereen uit die nieuwsgierig, geleerd, ongeleerd, boos, tevreden, jong of oud is voor een viertal avonden waarin HIBERNATION de thema’s uit ‘Complaint!’ zal presenteren om samen te bespreken.

*Deelname is gratis en volgbaar voor iedereen met begrip van de Nederlandse taal, de avonden kunnen los van elkaar bezocht worden. Nog vragen? Bereik ons via hibernation.visalibons@gmail.com.

(English)
Collective HIBERNATION presents Mind the Gap! a series of reading and discussion evenings based around the book Complaint! by feminist writer Sara Ahmed. In this book, Ahmed examines power structures within institutions through complaint procedures in universities. Grounded in the stories of victims, complainants and troublemakers, she remains firmly rooted in the "real" world, which makes her work validating and accessible.

HIBERNATION is pleased to invite anyone who is curious, learned, unlearned, angry, satisfied, young or old to a four evening event in which HIBERNATION will present the themes from Complaint! to discuss together.

These evenings will be in Dutch, if you’d like to participate but aren’t a Dutch-speaker please send us an e-mail and we’ll see what we can do!


Programma:
#1 De kloof tussen beleid en realiteit. 
Over het verschil tussen hoe het zou moeten gaan en hoe het eigenlijk gaat. (afgelast wegens persoonlijke omstandigheden.)
Bij genoeg interesse verplaatsen wij deze editie naar 22 december. 

#2 Vastzitten en erin zakken. (17 november)
Over de onveranderlijkheid van instituten en de wereld die door draait terwijl jij vastzit.

#3 Wie bewaakt de deur? (1 december)
Over welke plekken voor welke mensen gemaakt zijn.

#4 Één voor allen, allen voor één! (15 december)
Over hoe je samen sterker bent dan een CEO, raad van bestuur en de klachtencommissie.

Tijd: 19:30 - 21:30  (incl. pauze met thee en koffie)
Locatie: de leestafel op de eerste verdieping in de Rozet, Arnhem (Kortestraat 16).
Entree: gratis  
Meld je aan!Mind the Gap! is mede mogelijk gemaakt door de Rozet.